logo
searchboxbanner
پروژه اتصال ویکی شیعه با شبکه معارف اهل بیت علیهم السلام تصویر برای اخبار

به سبب اهمیت شبکه‌سازی و ایجاد درگاه یکپارچه برای همه پایگاه‌ها و پروژه‌های مجمع جهانی اهل‌بیت علیهم‌السلام و همچنین بسترسازی برای دسترسی بهینه به دامنه وسیعی از موجودیت‌های داده‌ای مرتبط با اهل‌بیت علیهم‌السلام، در گام نخست ویکی شیعه با شبکه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در بستر این شبکه با هم متصل شدند.
بر این اساس، توصیفی ساختارمند از تمام موجودیت‌های داده‌ای ویکی‌شیعه بر اساس استانداردهای روز بین‌المللی در شبکه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام فراهم شده است. در این پروژه 32109 مقاله ویکی‌شیعه به 22 زبان و همراه با روابط معنایی بین این مقالات ثبت شده است. همچنین با بهره‌گیری از قابلیت‌های نرم افزار کشف و بازنمود دانش، به صورت خودکار بالغ بر 226 هزار روابط معنایی(زبانی، موضوعی و جستارهای وابسته) بین موجودیت های پایگاه ویکی‌شیعه استخراج و در قالب گراف دانش به کاربران نمایش داده می‌شود.

از ویژگی‌های این شبکه، دسترسی به مقالات ویکی‌شیعه به صورت شبکه‌ای است به این نحو که با انتخاب یک منبع توسط کاربر، ترجمه به زبان‌های مختلف و همچنین منابع مرتبط به آن، نیز برای کاربر به نمایش داده می‌شود.
از دیگر ویژگی‌‎های این شبکه، نمایش مصور داده‌ها به صورت گراف دانش است. گراف دانش الگویی از دامنه دانش است که توسط متخصصان موضوعی با استفاده از الگوریتم‌های هوشمند یادگیری ماشین ایجاد می‌شود. گراف‌های دانش داده‌ها را به شکل گرافیکی سازماندهی نموده و روابط بین آن‌ها را به طور دقیق نمایش می‌دهد. از مهم‌ترین کارکردهای گراف‌های دانش، کشف الگوها و روابط بین موجودیت‌های داده‌ای است که درک تعاملی و تصویری مناسبی را برای کاربران شبکه بین‌المللی معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام فراهم می‌کند. گراف دانش موجب تسهیل و تسریع در درک و تفسیر اطلاعات حجیم و بازنمود مناسب‌تری از منابع موجود مربوط به موجودیت‌های شبکه داده‌ای را ارائه می‌دهد.
لازم به ذکر است، شبکه بین‌المللی معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام با هدف شبکه‌سازی، مدیریت عرضه معارف اهل‌بیت علیهم‌السلام در بستر فضای مجازی به زبان‌های گوناگون ایجاد شده است. این شبکه بر بستر نرم‌افزار"کشف و بازنمود دانش" ایجاد شده است که این نرم‌افزار با بهره‌گیری از جدیدترین هستی‌شناسی‌ها، مدل‌های داده‌ای و استانداردهای مدیریت داده و دانش، امکان پشتیبانی از تمامی فرایندها و جریان‌های مدیریت داده را فراهم می‌نماید.
همچنین طیق برنامه‌ریزی صورت گرفته، در سال پیش رو، تمام پایگاه‌های مجمع در فضای مجازی در بستر شبکه معارف اهل‌بیت(ع) ادغام و یا یکپارچه خواهند شد.

نظر خود را بگذارید

همکاران